Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η πολιτική ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας προϊόντων αρτοποιίας «ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ», συνίσταται κατ’ αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αναφορικά με την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων αρτοποιίας της εταιρίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρία ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων με βάση το διεθνές πρότυπο IFS version 6, το οποίο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της από την παραλαβή των α’ υλών μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων μας στους πελάτες μας.

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας προϊόντων αρτοποιίας «ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ», προσδοκούμε στη συνεχή βελτίωση και δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

  • Την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά IFS v6.

  • Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ότι αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων.

  • Τον σεβασμό στο προσωπικό της εταιρίας μας που πιστεύουμε ότι αποτελεί την βάση για μια υγιή επιχείρηση.

  • Την αυστηρή επιλογή των προμηθευτών μας.

  • Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της συνεχόμενης βελτίωσης των παραγωγικών πρακτικών μας.

  • Την παρακολούθηση όλων των δεικτών που έχουν τεθεί και σχετίζονται με την ασφάλεια των παρεχόμενων προϊόντων ανά τμήμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο